Βιομηχανικά δάπεδα

Με τον όρο βιομηχανικά δάπεδα αναφέρονται τα δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές, τις ιδιότητες, αλλά και την αισθητική εμφάνισή τους.

Η ποικιλία τους είναι μεγάλη και το εύρος των εφαρμογών τους τεράστιο. Μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρους με την πιο απλή έως και την πιο εξειδικευμένη χρήση.

 

Γενικά χαρακτηριστικά βιομηχανικού δαπέδου

Τα κύρια χαρακτηριστικά των βιομηχανικών Δαπέδων είναι η αντοχή στα φορτία της παραγωγικής η εμπορικής δραστηριότητας, η αντιολησθηρότητα, η εύκολη συντήρηση , ο καθαρισμός , η αγωγιμότητα , το χαμηλό κόστος κατασκευής τους και ο σύντομος χρόνος παράδοσης.

 

Μηχανήματα Διάστρωσης και Επεξεργασίας
Διαθέτουμε διαστρωτήρες σκυροδέματος LAZER SCREED και LAZER COPPERHEAD, μεγάλη γκάμα ελικοπτέρων λείανσης από τα κοινά χειροκίνητα έως τα βαρέου τύπου, διπλά BARICCELI (600 κιλών) αυτοκινούμενα πού μας επιτρέπουν να επιτυνχάνουμε την μέγιστη ανθεκτικότητα και αισθητική τους .

LAZER SCREED
LAZER COPPERHEAD

Η χρήση των εξειδικευμένων εργαλείων μας σε συνδιασμό με την προσθήκη χημικών σκληρυντικών και χαλύβδινων ινών , πολλαπλασιάζουν την αντοχή του κοινού σκυροδέρματος τρεις με τέσσερις φορές, και επιτυνχάνουν μεγάλη απορρόφηση ενέργειας.

Τέλος οι ειδικοί κατασκευαστικοί αρμοί που χρησιμοποιούμε επιτυγχάνουν την ομοιόμορφη κατανομή φορτίων αποφεύγοντας την ρηγμάτωση στο τελείωμα της εδαφόπλακας προσφέροντάς μας ένα αξιόπιστο δάπεδο
17.10.2017
Ο τρόπος κατασκευής Βιομηχανικού Δαπέδου προϋποθέτει την τεχνογνωσία που με την πολύχρονη πείρα μας διαθέτουμε τα εργαλεία που απαιτούνται για την ποιοτική και λεπτομερή επεξεργασία και εφαρμογή των υλικών.
17.10.2017
Βιομηχανικά δάπεδα κατασκευάζουμε σε όλη την Ελλάδα με έδρα μας την Αθήνα και υποκατάστημα στην Κόρινθο
17.10.2017
Ιδιότητες και εύρως εφαρμογών :Με τον όρο «βιομηχανικά δάπεδα» αναφέρονται τα δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές, τις ιδιότητες, αλλά και την αισθητική και την εμφάνισή τους.