Σκουπιστά δάπεδα

Σκουπιστό Βιομηχανικό Δάπεδο

19.10.2017

Τα Σκουπιστά Βιομηχανικά δάπεδα είναι η πιο ιδανική λύση για χώρους που προϋποθέτουν αντιολισθηρό υπόστρωμα με μεγάλες αντοχές στην χρήση τους.

Η δημιουργία του Σκουπιστού Βιομηχανικού δαπέδου γίνεται αφού ολοκληρωθεί η διάστρωση του σκυροδέματος , η επεξεργασία του με χημικά σκληρυντικά, και η ελικοπτέροση του δαπέδου και διαμορφώνεται με ειδικές σκούπες.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους ,σε επιφάνειες με ανηφορική η κατηφορική κλίση για την αποφυγή σπινιαρίσματος σε ράμπες φορτοεκφόρτωσης, σε χώρους στάθμευσης κ.τ.λ.

F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 1
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 2
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 3
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 4
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 5
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 6
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 7
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 8
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 9
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 10
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 11
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 12