Σκουπιστά δάπεδα

Σκουπιστό Βιομηχανικό Δάπεδο

19.10.2017

Τα Σκουπιστά Βιομηχανικά δάπεδα είναι η πιο ιδανική λύση για χώρους που προϋποθέτουν αντιολισθηρό υπόστρωμα με μεγάλες αντοχές στην χρήση τους.

Η δημιουργία του Σκουπιστού Βιομηχανικού δαπέδου γίνεται αφού ολοκληρωθεί η διάστρωση του σκυροδέματος , η επεξεργασία του με χημικά σκληρυντικά, και η ελικοπτέροση του δαπέδου και διαμορφώνεται με ειδικές σκούπες.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους ,σε επιφάνειες με ανηφορική η κατηφορική κλίση για την αποφυγή σπινιαρίσματος σε ράμπες φορτοεκφόρτωσης, σε χώρους στάθμευσης κ.τ.λ.

F.O.C. Flooring Overlay & Colouring1
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring2
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring3
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring4
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring5
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring6
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring7
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring8
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring9
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring10
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring11
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring12