Χαλαζιακά δάπεδα

Tο χαλαζιακό ψηφιδωτό χρησιμοποιείται για την επίστρωση εξωτερικών δαπέδων.
Έχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, η οποία προέρχεται από τους διαφορετικούς χρωματισμούς της φυσικής χαλαζιακής πέτρας. Δημιουργείται με την ανάμειξη της φυσικής πέτρας με ρητίνες. Είναι υλικό που έχει πάρα πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές και εφαρμόζεται σε πάχος 5–7 χιλιοστών. Δεν θέλει αρμούς, και δεν επηρεάζεται από τα συνήθη σπιτικά χημικά και καθαριστικά. Είναι αντιολισθητικό και δεν χρειάζεται συντήρηση.

Φωτογραφίες

7.11.2017
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 1
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 2
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 3
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 4
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 5
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 6
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 7
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 8
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 9
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 10
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 11
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 12
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 13
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 14
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 15
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 16
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 17
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 18
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 19
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 20
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 21
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 22
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 23
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 24
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 25
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 26
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 27
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 28
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 29
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 30
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 31
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 32
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 33
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 34
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 35
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring 36