Χαλαζιακά δάπεδα

Tο χαλαζιακό ψηφιδωτό χρησιμοποιείται για την επίστρωση εξωτερικών δαπέδων.
Έχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, η οποία προέρχεται από τους διαφορετικούς χρωματισμούς της φυσικής χαλαζιακής πέτρας. Δημιουργείται με την ανάμειξη της φυσικής πέτρας με ρητίνες. Είναι υλικό που έχει πάρα πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές και εφαρμόζεται σε πάχος 5–7 χιλιοστών. Δεν θέλει αρμούς, και δεν επηρεάζεται από τα συνήθη σπιτικά χημικά και καθαριστικά. Είναι αντιολισθητικό και δεν χρειάζεται συντήρηση.

Φωτογραφίες

7.11.2017
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring1
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring2
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring3
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring4
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring5
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring6
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring7
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring8
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring9
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring10
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring11
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring12
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring13
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring14
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring15
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring16
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring17
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring18
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring19
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring20
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring21
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring22
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring23
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring24
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring25
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring26
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring27
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring28
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring29
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring30
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring31
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring32
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring33
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring34
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring35
F.O.C. Flooring Overlay & Colouring36