17.10.2017

Βιομηχανικά δάπεδα κατασκευάζουμε σε όλη την Ελλάδα με έδρα μας την Αθήνα και υποκατάστημα στην Κόρινθο

Βιομηχανικά δάπεδα και πλεονεκτήματα.

  • Δε φθείρονται από καταπονήσεις (διέλευση βαρέων οχημάτων).
  • Δεν επηρεάζονται από ακραίες καιρικές συνθήκες (π.χ παγετός, καύσωνας).
  • Καθαρίζονται εύκολα και δε χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση.
  • Το οικονομικό κόστος είναι πολύ χαμηλό.
  • Ο χρόνος κατασκευής τους είναι πολύ σύντομος.

 

Ο χώρος μπορεί να παραδοθεί πλέον για ήπια χρήση, η τελική όμως αντοχή
επέρχεται ως συνήθως μετά πάροδο 3-4 εβδομάδων ανάλογα τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Έργα1
Έργα2
Έργα3
Έργα4
Έργα5
Έργα6
Έργα7
Έργα8
Έργα9
Έργα10
Έργα11
Έργα12
Έργα13
Έργα14
Έργα15
Έργα16