17.10.2017
Ιδιότητες και εύρως εφαρμογών :

Με τον όρο «βιομηχανικά δάπεδα» αναφέρονται τα δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές, τις ιδιότητες, αλλά και την αισθητική και την εμφάνισή τους.

Η ποικιλία τους είναι μεγάλη και το εύρος των εφαρμογών τεράστιο. Μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρους με την πιο απλή (π.χ. αποθήκη κατοικίας) ή την πιο εξειδικευμένη χρήση (π.χ. δάπεδο χειρουργείου).

Τα βιομηχανικα δαπεδα διακρίνονται με βάση την σύσταση του βασικού υλικού που χρησιμοποιείται ως τελική στρώση και ομαδοποιούνται ως εξής:


Τσιμεντοειδή βιομηχανικα δαπεδα

Βιομηχανικά δάπεδα με ρητίνες (εποξειδικα, πολυουρεθανικα, κτλ.) 

 Οι προτάσεις μας για την επιλογή του είδους βιομηχανικού δαπέδου γίνονται εξετάζοντας:

  • Την απαίτηση για λεία και επίπεδη επιφάνεια που να καθαρίζεται εύκολα
  • Την χρήση του χώρου και το περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία)
  • Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί (είδος και αν είναι παλαιό ή νέο)
  • Τις απαιτήσεις για μηχανικές αντοχές, ανάλογα με τα φορτία που θα δεχτεί
  • Τις απαιτήσεις σε χημικές αντοχές
  • Την απαίτηση για αντιολισθηρότητα
  • Την απαίτηση για αντιστατικότητα
  • Το τελικό αποτέλεσμα από αισθητική άποψη

 

Η εφαρμογή εκτελείται πάντα με βάση τις απαιτήσεις των Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προτύπων από τα εξειδικευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία μας.