Προετοιμασία - Εφαρμογή

18.10.2017

 

Εξασφαλίστε επιφάνειες επίπεδες και σταθερές που να έχουν ξηρανθεί πλήρως και να μην παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης.

Απομακρύνετε σαθρά,αποκολλημένα τμήματα, ρύπους, λάδια, σκόνες κα.
Τυχόν επισκευές στο υπόστρωμα του σοβά πρέπει να γίνονται με τον ταχύπηκτο επισκευαστικό σοβά.

Τυχόν ρωγμές στο δάπεδο που πρόκειται να καλυφθεί πρέπει να επισκευάζονται

Τα κονιάματα και τα σκυροδέματα στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η πατητή τσιμεντοκονία πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 28 ημερών.

Σε επιφάνειες με μειωμένη απορροφητικότητα όπως μωσαϊκό, μάρμαρα, κεραμικά πλακίδια συνίσταται να γίνεται επάλειψη με αστάρι.

 

Προετοιμασία μίγματος

Το υλικό προετοιμάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα όλη την ποσότητα του υγρού συνθετικού γαλακτώματος και προσθέτοντας το περιεχόμενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας με τη χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών, ωσότου έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Μετά την ανάμιξη είναι έτοιμο προς χρήση. Μην προσθέτετε στο σύστημα κανένα άλλο συστατικό (τσιμέντο, αδρανή κλπ)

 

Οδηγίες χρήσεως

Εφαρμόστε το μίγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μεταλλική επίπεδη σπάτουλα πιέζοντας την επιφάνεια. Εφαρμόστε το δεύτερο χέρι όταν το πρώτο έχει στεγνώσει.

Αν υπάρχει κίνδυνος ρηγμάτωσης του υποστρώματος εφαρμόστε μια καθολική στρώση υαλοπλέγματος καρέ 4x4 160 gr. ενσωματωμένη στην πρώτη στρώση του κονιάματος.

Στη συνέχεια εξομαλύνετε την επιφάνεια με την μεταλλική σπάτουλα για την τελική επιπέδωσή της.

Χρησιμοποιήστε βερνίκια για δημιουργία μίας αδιάβροχης, ανθεκτικής, ματ ή σατινέ επιφάνειας τουλάχιστον 24 ώρες από την εφαρμογή του προϊόντος. Κατά την εφαρμογή συνιστάται η δημιουργία αρμών διαστολής.

Σε εσωτερικούς χώρους πρέπει να αφήνεται περιμετρικός αρμός διαστολής και σε εξωτερικούς χώρους να μην δημιουργούνται κάνναβοι εργασίας μεγαλύτεροι από 25 – 30m2 χωρίς δημιουργία αρμών διαστολής.

Αποφύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασία άνω των 35C και κάτω των 5C. Αμέσως μετά την χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής με νερό.

 

Κατανάλωση

1,4 kg/m2/mm ή 4-5kg/m2
Συσκευασία
Χαρτόσακοι 25 kg και Πλαστικά δοχεία των 10 kg
Αποθήκευση
Σε στεγασμένους χώρους προστατευμένο απο τον ήλιο και τον παγετό για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Προετοιμασία - Εφαρμογή1
Προετοιμασία - Εφαρμογή2